AANTAL.ALS (COUNTIF)

Retourneert een voorwaardelijk aantal in een bereik.

Gebruiksvoorbeeld

AANTAL.ALS(A1:A10;">20")

AANTAL.ALS(A1:A10;"Paid")

Syntaxis

AANTAL.ALS(bereik; criterium)

  • bereik: het bereik dat wordt gecontroleerd op basis van criterium.

  • criterium: het patroon of de test die wordt toegepast op bereik.

    • Als bereik tekst bevat om te controleren, moet criterium een tekenreeks zijn. Criterium kan jokertekens bevatten, waaronder ? voor één willekeurig teken en * voor meerdere aaneengesloten tekens. Als u een gewoon vraagteken of sterretje wilt gebruiken, zet u er een tilde (~) voor (dus ~? en ~*). Een tekenreeks als criterium moet tussen aanhalingstekens staan. Vervolgens wordt voor elke cel in bereik gecontroleerd of de inhoud gelijk is aan criterium (of ermee overeenkomt, als u jokertekens gebruikt).

    • Als bereik cijfers bevat om te controleren, mag criterium een tekenreeks of een getal zijn. Als een getal wordt opgegeven, wordt voor elke cel in bereik bereik gecontroleerd of de inhoud gelijk is aan criterium. Verder mag criterium ook een tekenreeks zijn die uit cijfers bestaat (dan wordt ook gecontroleerd op een gelijke waarde) of een getal waar een van de volgende operators voor staat: =, >, >=, < of <=, waarmee achtereenvolgens wordt gecontroleerd of de cel in het bereik gelijk is aan, groter is dan, groter is dan of gelijk is aan, kleiner is dan, of kleiner is dan of gelijk is aan de waarde van het criterium.

Opmerkingen

  • AANTAL.ALS kan alleen met één criterium voorwaardelijke tellingen uitvoeren. Als u meerdere criteria wilt gebruiken, kiest u AANTALLEN.ALS of een van de databasefuncties DBAANTAL en DBAANTALC.

Zie ook

AANTALLEN.ALS: Retourneert het aantal van een bereik op basis van meerdere criteria.

SOM.ALS: Retourneert een voorwaardelijke som van een bereik.

DBAANTALC: Telt waarden, inclusief tekst, die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query.

DBAANTAL: Telt numerieke waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query.

COUNTUNIQUE: Telt het aantal unieke waarden in een lijst met opgegeven waarden en bereiken.

AANTALARG: Retourneert de telling van het aantal waarden in een gegevensset.

AANTAL.LEGE.CELLEN: Retourneert het aantal lege cellen in een opgegeven bereik.

AANTAL:

Retourneert het aantal numerieke waarden in een gegevensset.

Voorbeelden

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?