COUNTIF

Vrátí počet v rozsahu na základě kritéria.

Příklady

Vytvořit kopii

Příklady použití

COUNTIF(A1:A10;">20")

COUNTIF(A1:A10;"Zaplaceno")

Syntaxe

COUNTIF(rozsah; kritérium)

  • rozsah – rozsah, který je testován podle argumentu kritérium.

  • kritérium – vzor nebo test, který se má použít na argument rozsah.

    • Pokud rozsah obsahuje text, oproti kterému se má kontrolovat, kritérium musí být řetězec. Kritérium může obsahovat zástupné znaky včetně ? (odpovídá jakémukoli jednotlivému znaku) a * (odpovídá žádnému nebo několika po sobě jdoucím znakům). Pokud potřebujete vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, přidejte před daný znak vlnovku (~) (tj. napište ~? nebo ~*). Řetězec kritéria je třeba uzavřít do uvozovek. Každá buňka v rámci rozsahu se poté testuje proti kritériu na rovnost (případně shodu, pokud jsou použity zástupné znaky).

    • Jestliže rozsah obsahuje čísla, proti kterým se má kontrolovat, kritérium může být řetězec nebo číslo. Pokud je zadáno číslo, každá buňka v rozsahu se testuje na shodu s argumentem kritérium. Dále může kritérium být řetězec obsahující číslo (které se také testuje na rovnost) nebo číslo, před kterým je uveden některý z následujících operátorů: =, >, >=, < nebo <=. Tyto operátory kontrolují, zda je buňka rozsahu rovna hodnotě kritéria, případně je větší, větší nebo rovna, menší či menší nebo rovna této hodnotě.

Poznámky

  • Funkce COUNTIF ověřuje pouze počty v rozsahu s jediným kritériem. Pokud chcete použít více kritérií, použijte funkciCOUNTIFS nebo databázové funkce DPOČET nebo DPOČET2.

Viz také

COUNTIFS: Vrátí počet hodnot v rozsahu v závislosti na více kritériích.

SUMIF: Vrátí součet v rozsahu na základě kritéria.

DPOČET2: Spočítá hodnoty, včetně textu, vybrané z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL.

DPOČET: Spočítá číselné hodnoty vybrané z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL.

COUNTUNIQUE: Spočítá počet jedinečných hodnot na seznamu zadaných hodnot a rozsahů.

POČET2: Vrátí počet hodnot v souboru dat.

COUNTBLANK: Vrátí počet prázdných buněk v daném rozsahu.

POČET: Vrátí počet číselných hodnot v souboru dat.

 

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?