CEILING

ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งาน

CEILING(23.25,0.1)

CEILING(A2,1)

รูปแบบคำสั่ง

CEILING(value, [factor])

  • value - ค่าที่จะปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของ factor.

  • factor - [ไม่บังคับ - 1 โดยค่าเริ่มต้น] - จำนวนที่ value ทวีคูณจะได้รับการปัดเศษ

    • factor อาจไม่เท่ากับ 0

หมายเหตุ

  • value อาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบก็ได้ แต่ factor ต้องเป็นค่าบวก

  • CEILING ส่วนใหญ่มักจะใช้กับ factor ที่ตั้งค่าเป็นจำนวน "เต็ม" เช่น 0.1 หรือ 0.01 เพื่อที่จะปัดเศษทศนิยม แต่ในความเป็นจริง factor จะเป็นจำนวนใดก็ได้ที่มีเครื่องหมายเดียวกับ value เช่น CEILING(23.25,0.18) จะได้ผลลัพธ์ 23.4 ซึ่งก็คือ 0.18 * 130 ฟังก์ชันนี้จะใช้เพื่อปัดเศษขึ้นเป็นมูลค่าธนบัตรของสกุลเงิน (เช่น 0.25 หรือ 0.05 USD)

ดูเพิ่มเติม

FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ

TRUNC: ตัดทอนจำนวนให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่กำหนด โดยละจำนวนที่มีความสำคัญน้อยกว่า

ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ

ROUNDDOWN: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดลงไปหาจำนวนที่ถูกต้อง

ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน

MROUND: ปัดเศษจำนวนหนึ่งขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

INT: ปัดเศษจำนวนลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร