ARCSIN (ASIN)

ASIN-funksjonen returnerer invers sinus for en verdi i radianer.

Eksempler på bruk

ARCSIN(0)

ARCSIN(A2)

ARCSIN(1)

Syntaks

ARCSIN(verdi)

  • verdi – verdien den inverse sinusen skal beregnes for. Må være en verdi fra og med -1 til og med 1.

Merknader

  • Bruk GRADER-funksjonen hvis du vil konvertere resultatet av ARCSIN til grader.

  • Sinus er periodisk, og derfor finnes det mange løsninger for den inverse funksjonen. ARCSIN returnerer løsningen mellom -Pi/2 og Pi/2.

Se også

TANH: Funksjonen TANH returnerer den hyperbolske tangensen til et reelt tall.

TAN: Funksjonen TAN returnerer tangensen til en vinkel, angitt i radianer.

SINH: Funksjonen SINH returnerer hyperbolsk sinus for et reelt tall.

SIN: SIN-funksjonen returnerer sinus for en vinkel oppgitt i radianer.

RADIANER: RADIANS-funksjonen konverterer en vinkelverdi i grader til radianer.

PI: PI-funksjonen returnerer verdien av pi med 9 desimaler.

GRADER: DEGREES-funksjonen konverterer en vinkelverdi i radianer til grader.

COSH: Funksjonen COSH returnerer hyperbolsk cosinus for et reelt tall.

COS: COS-funksjonen returnerer kosinus for en vinkel oppgitt i radianer.

ARCTANH: ATANH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk tangens for et tall.

ARCTAN2: ATAN2-funksjonen returnerer vinkelen mellom x-aksen og et linjesegment fra origo (0;0) til det angitte koordinatparet («x»,«y»), i radianer.

ARCTAN: ATAN-funksjonen returnerer invers tangens for en verdi i radianer.

ARCSINH: ASINH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk sinus for et tall.

ARCCOSH: ACOSH-funksjonen returnerer invers hyperbolsk cosinus for et tall.

ARCCOS: ACOS-funksjonen returnerer invers cosinus for en verdi i radianer.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?