ACOS

Değerin ters kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.

Örnek Kullanım

ACOS(0)

ACOS(A2)

ACOS(1)

Söz Dizimi

ACOS(değer)

  • değer - Ters kosinüsü hesaplanacak değer. -1 ile 1 (bu değerler dahil) arasında olmalıdır.

Notlar

  • ACOS işlevinin sonucunu dereceye dönüştürmek için DERECE işlevini kullanın.

  • Kosinüs periyodik olduğundan ters kosinüs için birçok çözüm bulunmaktadır. ACOS, 0 ile Pi arasındaki çözümü döndürür.

Ayrıca Bkz:

TANH: Gerçek sayının hiperbolik tanjantını döndürür.

TAN: Açının tanjantını radyan cinsinden döndürür.

SİNH: Gerçek sayının hiperbolik sinüsünü döndürür.

SİN: Açının sinüsünü radyan cinsinden döndürür.

RADYAN: Derece cinsinden açı değerini radyana dönüştürür.

: 14 ondalık basamağa kadar Pi değerini döndürür.

DERECE: Radyan cinsinden açı değerini dereceye dönüştürür.

COSH: Gerçek sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür.

COS: Açının kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.

ATANH: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.

ATAN2: Başlangıç noktası (0,0) ve belirtilen koordinat çifti ("x","y") arasındaki doğru parçasının x ekseniyle açısını radyan cinsinden döndürür.

ATAN: Değerin ters tanjantını radyan cinsinden döndürür.

ASİNH: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür.

ASİN: Değerin ters sinüsünü radyan cinsinden döndürür.

ACOSH: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?