ABS

Returnerer den absolutte verdien for et tall.

Eksempler på bruk

ABS(-2)

ABS(A2)

Syntaks

ABS(verdi)

  • verdi – tallet den absolutte verdien skal returneres for.

Eksempler

  A B
1 Resultat Formel
2 26 =ABS(-26)
3 3,68 =ABS(-3,68)
4 2 =ABS(-6/3)

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?