SERİTOPLA (SERIESSUM)

x, n, m ve aparametreleri verildiğinde şu kuvvet dizisi toplamını döndürür: a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m). Burada i, "a" aralığındaki girişlerin sayısıdır.

 

Örnek Kullanım

SERİTOPLA(1;0;1;{ÇARPINIM(0);ÇARPINIM(1);ÇARPINIM(2);ÇARPINIM(3);ÇARPINIM(4)})

SERİTOPLA(A2;0;2;B2:B10)

Söz Dizimi

SERİTOPLA(x; n; m; a)

  • x - Kuvvet dizisinin girdisi. Yaklaştırma türüne bağlı olarak açı, üs veya başka bir değer olabilir.

  • n - Kuvvet dizisindeki x'in yükseltileceği ilk kuvvet.

  • m - x'in yükseltileceği ek artım.

  • a - Kuvvet dizisinin katsayılarını içeren dizi veya aralık.

Notlar

  • Kuvvet dizileri, e (Euler sayısı), logaritmalar, integraller, trigonometrik işlevler vb. dahil olmak üzere çeşitli sabitleri ve işlevleri tahmin etmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, bu işlev genellikle kullanıcı tarafından tanımlanan özel modeller için kullanılır.

Ayrıca Bkz:

TOPKARE: Bir dizi sayı ve/veya hücrenin kareler toplamını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür.

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

BÖLÜM: Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?