SUMMER.REKKE (SERIESSUM)

Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

 

Eksempler på bruk

SUMMER.REKKE(1;0;1;{FAKULTET(0);FAKULTET(1);FAKULTET(2);FAKULTET(3);FAKULTET(4)})

SUMMER.REKKE(A2;0;2;B2:B10)

Syntaks

SUMMER.REKKE(x; n; m; a)

  • x – verdien som skal brukes i potensrekken. Denne varierer etter typen tilnærming, og kan være en vinkel, en eksponent eller en annen verdi.

  • n – den første potensen x skal opphøyes i, i potensrekken.

  • m – tillegget x skal økes med.

  • a – matrisen eller området som inneholder koeffisientene til potensrekken.

Merknader

  • Potensrekker kan brukes til å anslå flere ulike konstanter og funksjoner, inkludert e (Eulers konstant), logaritmer, integraler, trigonometriske funksjoner osv. Denne funksjonen brukes imidlertid vanligvis kun til brukerens egne modeller.

Se også

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny