SUMMER.REKKE (SERIESSUM)

Med utgangspunkt i parametrene x, n, m og a returneres potensrekkesummen a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), der «i» er antallet oppføringer i område «a».

 

Eksempler på bruk

SUMMER.REKKE(1;0;1;{FAKULTET(0);FAKULTET(1);FAKULTET(2);FAKULTET(3);FAKULTET(4)})

SUMMER.REKKE(A2;0;2;B2:B10)

Syntaks

SUMMER.REKKE(x; n; m; a)

  • x – verdien som skal brukes i potensrekken. Denne varierer etter typen tilnærming, og kan være en vinkel, en eksponent eller en annen verdi.

  • n – den første potensen x skal opphøyes i, i potensrekken.

  • m – tillegget x skal økes med.

  • a – matrisen eller området som inneholder koeffisientene til potensrekken.

Merknader

  • Potensrekker kan brukes til å anslå flere ulike konstanter og funksjoner, inkludert e (Eulers konstant), logaritmer, integraler, trigonometriske funksjoner osv. Denne funksjonen brukes imidlertid vanligvis kun til brukerens egne modeller.

Se også

SUMMERKVADRAT: Returnerer summen av kvadratene til en rekke med tall og/eller celler.

SUMMERHVIS: Returnerer en betinget sum i et område.

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

KVOTIENT: Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?