AVRUND.OPP (ROUNDUP)

Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

Eksempler på bruk

AVRUND.OPP(99,44;1)

AVRUND.OPP(A2)

Syntaks

AVRUND.OPP(verdi;[desimaler])

  • verdi – verdien som skal avrundes til antallet desimaler som er angitt i desimaler – alltid oppover.

  • desimaler[VALGFRITT – 0 som standard ] – antallet desimaler «verdi» skal avrundes til.

    • desimaler kan være et negativt tall, og da blir verdi avrundet til det angitte antallet sifre til venstre for desimaltegnet.

Merknader

  • AVRUND.OPPD fungerer på samme måte som AVRUND, bortsett fra at det alltid avrunder oppover.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?