AVRUND.OPP (ROUNDUP)

Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

Eksempler på bruk

AVRUND.OPP(99,44;1)

AVRUND.OPP(A2)

Syntaks

AVRUND.OPP(verdi;[desimaler])

  • verdi – verdien som skal avrundes til antallet desimaler som er angitt i desimaler – alltid oppover.

  • desimaler[VALGFRITT – 0 som standard ] – antallet desimaler «verdi» skal avrundes til.

    • desimaler kan være et negativt tall, og da blir verdi avrundet til det angitte antallet sifre til venstre for desimaltegnet.

Merknader

  • AVRUND.OPPD fungerer på samme måte som AVRUND, bortsett fra at det alltid avrunder oppover.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
14278381419446012063
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
35