AŞAĞIYUVARLA (ROUNDDOWN)

Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

Örnek Kullanım

AŞAĞIYUVARLA(99,44;1)

AŞAĞIYUVARLA(A2)

Söz Dizimi

AŞAĞIYUVARLA(değer;basamak_sayısı)

  • değer - Basamak sayısı, basamak_sayısı'na (her zaman aşağıya) yuvarlanacak değer.

  • basamak_sayısı - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak 0 ] - Yuvarlamada kullanılacak ondalık basamak sayısı.

    • basamak_sayısı negatif olabilir. Bu durumda değer ondalık virgülünün solunda belirtilen basamak sayısı kadar yuvarlanır.

Notlar

  • AŞAĞIYUVARLA, YUVARLA işlevi gibi çalışır. Tek fark, ROUNDDOWN işlevi daima aşağıya doğru yuvarlar.

Ayrıca Bkz:

NSAT: Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

KYUVARLA: Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?