YUVARLA (ROUND)

Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

Örnek Kullanım

YUVARLA(99,44;1)

YUVARLA(A2)

Söz Dizimi

YUVARLA(değer;basamak_sayısı)

  • değer - Basamak sayısı, basamak_sayısı'na yuvarlanacak değer.

  • basamak_sayısı - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak 0 ] - Yuvarlamada kullanılacak ondalık basamak sayısı.

    • basamak_sayısı negatif olabilir. Bu durumda değer ondalık virgülünün solunda belirtilen basamak sayısı kadar yuvarlanır.

Notlar

  • Standart kurallarda, belirli bir basamağa yuvarlama yaparken sonraki en anlamlı basamağın (sağdaki basamak) dikkate alınacağı belirtilir. Bu basamak 5'e eşit veya 5'ten büyükse basamak yukarı yuvarlanır, aksi halde aşağı yuvarlanır. Bu işlem işaretten bağımsız olarak gerçekleşir. Diğer bir deyişle "yukarı" ve "aşağı" büyüklük açısından verilir.

Ayrıca Bkz:

NSAT: Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

KYUVARLA: Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?