Funksjonen AVRUND (ROUND)

Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

Eksempler

Lag en kopi

Eksempler på bruk

AVRUND(99,44;1)

AVRUND(A2)

Syntaks

AVRUND(verdi; [desimaler])

  • verdi – verdien som skal avrundes til antallet desimaler som er angitt i desimaler.

  • desimaler[VALGFRITT – 0 som standard ] – antallet desimaler «verdi» skal avrundes til.

    • desimaler kan være et negativt tall, og da blir verdi avrundet til det angitte antallet sifre til venstre for desimaltegnet.

Merknader

  • Når du avrunder til et bestemt antall desimaler, er standardregelen at det neste mest signifikante sifferet (sifferet til høyre) blir evaluert. Hvis dette sifferet er større enn eller lik 5, blir sifferet avrundet oppover – ellers blir det avrundet nedover. Dette skjer uavhengig av fortegn. Det vil si at «oppover» og «nedover» henviser til tallstørrelsen.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny