Funkce ZAOKROUHLIT (ROUND)

Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo na určitý počet desetinných míst podle standardních pravidel.

Příklady

Vytvořit kopii

Příklady použití

ZAOKROUHLIT(99,44;1)

ZAOKROUHLIT(A2)

Syntaxe

ZAOKROUHLIT(hodnota; [místa])

  • hodnota – hodnota, která se má zaokrouhlit na počet míst v argumentu místa.

  • místa[VOLITELNÉ – výchozí hodnota 0] – počet desetinných míst, na které se má hodnota zaokrouhlit.

    • Hodnota argumentu místa může být záporná. V takovém případě bude hodnota zaokrouhlena na zadaný počet číslic vlevo od desetinné čárky.

Poznámky

  • Podle standardních pravidel se při zaokrouhlení na určité místo bere v potaz další platná číslice (číslice vpravo). Pokud je tato číslice větší nebo rovna 5, je číslice zaokrouhlena nahoru, jinak je zaokrouhlena dolů. K tomu dochází bez ohledu na znaménko; nahoru a dolů zde značí velikost.

Viz také

USEKNOUT: Zkrátí číslo na určitý počet významných číslic tím, že odebere méně významné číslice.

ROUNDUP: Zaokrouhlí číslo na určitý počet desetinných míst, vždy nahoru na nejbližší platný přírůstek.

ROUNDDOWN: Funkce ROUNDDOWN zaokrouhlí číslo na určitý počet desetinných míst, a to vždy dolů na nejbližší platný přírůstek.

MROUND: Zaokrouhlí číslo na nejbližší celočíselný násobek jiného čísla.

CELÁ.ČÁST: Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo, které je menší než dané číslo nebo je mu rovno.

ZAOKR.DOLŮ: Funkce ZAOKR.DOLŮ zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celočíselný násobek dané významnosti.

ZAOKR.NAHORU: Funkce ZAOKR.NAHORU zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celočíselný násobek dané významnosti.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?