TILFELDIG (RAND)

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 (inkludert 0) og 1 (ikke inkludert 1).

Eksempler på bruk

TILFELDIG()

Syntaks

TILFELDIG()

Se også

TILFELDIGMELLOM: Returnerer et jevnt tilfeldig heltall mellom to verdier, inkludert disse verdiene.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?