BÖLÜM (QUOTIENT)

Bir sayının başka bir sayıya kalansız bölümünden elde edilen değeri döndürür.

Örnek Kullanım

BÖLÜM(4;2)

BÖLÜM(A2;B2)

Söz Dizimi

BÖLÜM(bölünen; bölen)

  • bölünen - Bölünecek sayı.

  • bölen - Bölen sayı.

    • bölen 0'a eşit olamaz.

Notlar

  • BÖLÜM, DIVIDE işlevine eş değerdir.

Ayrıca Bkz:

TOPLA: Bir dizi sayının ve/veya hücrenin toplamını döndürür.

ÇARPIM: Bir dizi sayının çarpımının sonucunu döndürür.

MULTIPLY: İki sayının çarpımını döndürür. "*" operatörüne eşdeğerdir.

MINUS: İki sayının farkını döndürür. "-" operatörüne eşdeğerdir.

DIVIDE: Bir sayının başka bir sayıya bölümünden elde edilen değeri döndürür. "/" operatörüne eşdeğerdir.

ADD: İki sayının toplamını döndürür. "+" operatörüne eşdeğerdir.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?