QUOTIENT

ส่งคืนผลลัพธ์การหารตัวเลขหนึ่งด้วยอีกตัวเลขหนึ่ง โดยไม่มีเศษ

ตัวอย่างการใช้งาน

QUOTIENT(4,2)

QUOTIENT(A2,B2)

รูปแบบคำสั่ง

QUOTIENT(dividend, divisor)

  • dividend - จำนวนที่จะตั้งหาร

  • divisor - จำนวนที่เป็นตัวหาร (เป็น 0 ไม่ได้)

หมายเหตุ

  • QUOTIENT จะทำการหารและแสดงผลเฉพาะผลหาร (ไม่แสดงเศษ) หากต้องการดูผลลัพธ์แบบเต็ม (ผลหารและเศษ) ให้ใช้ฟังก์ชัน DIVIDE หรือเครื่องหมาย "/"

ดูเพิ่มเติม

SUM: แสดงผลบวกของชุดจำนวนและ/หรือเซลล์

PRODUCT: ส่งคืนผลลัพธ์ของการคูณกลุ่มจำนวนเข้าด้วยกัน

MULTIPLY: ส่งคืนผลคูณของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "*"

MINUS: ส่งคืนผลต่างของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "-"

DIVIDE: ส่งคืนหมายเลขหนึ่งที่ถูกตัวอื่นหาร เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "/"

ADD: ส่งคืนผลรวมของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "+

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร