Funksjonen KVOTIENT (QUOTIENT)

Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

Eksempler på bruk

KVOTIENT(4;2)

KVOTIENT(A2;B2)

Syntaks

KVOTIENT(dividend; divisor)

  • dividend – tallet som skal divideres.

  • divisor – tallet det skal divideres med (kan ikke være lik 0).

Merknader

  • KVOTIENT utfører en divisjon, men returnerer kun kvotienten – ikke resten. For å se det fullstendige resultatet (kvotient og rest), bruk DIVIDE-funksjonen eller «/»-operatoren.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny