Funksjonen KVOTIENT (QUOTIENT)

Returnerer ett tall delt på et annet, uten divisjonsresten.

Eksempler på bruk

KVOTIENT(4;2)

KVOTIENT(A2;B2)

Syntaks

KVOTIENT(dividend; divisor)

  • dividend – tallet som skal divideres.

  • divisor – tallet det skal divideres med (kan ikke være lik 0).

Merknader

  • KVOTIENT utfører en divisjon, men returnerer kun kvotienten – ikke resten. For å se det fullstendige resultatet (kvotient og rest), bruk DIVIDE-funksjonen eller «/»-operatoren.

Se også

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MULTIPLY: Returnerer produktet av to tall. Tilsvarer «*»-operatoren.

MINUS: Returnerer differansen mellom to tall. Tilsvarer «-»-operatoren.

DIVIDE: Returnerer ett tall dividert på et annet. Tilsvarer «/»-operatoren.

ADD: Returnerer summen av to tall. Tilsvarer «+»-operatoren.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?