ÇOKTERİMLİ (MULTINOMIAL)

Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür.

Örnek Kullanım

ÇOKTERİMLİ(1;2;3)

ÇOKTERİMLİ(A2:A9)

Söz Dizimi

ÇOKTERİMLİ(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Dikkate alınacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - Dikkate alınacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • ÇOKTERİMLİ işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

Ayrıca Bkz:

ÇİFTFAKTÖR: Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür.

ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.

KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?