MULTINOMINELL (MULTINOMIAL)

Returnerer fakultetet av summen av verdiene delt på produktet av fakultetet av verdiene.

Eksempler på bruk

MULTINOMINELL(1;2;3)

MULTINOMINELL(A2:A9)

Syntaks

MULTINOMINELL(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området som skal tas med i utregningen.

  • verdi2; … – andre verdier eller områder som skal tas med i utregningen.

Merknader

  • Selv om det er angitt at MULTINOMINELL kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

DOBBELFAKT: Returnerer dobbeltfakultetet av et tall.

FAKULTET: Funksjonen FAKULTET returnerer fakultetet av et tall.

KOMBINASJON: Funksjonen KOMBINASJON returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny