KYUVARLA (MROUND)

Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

Örnek Kullanım

KYUVARLA(21;14)

KYUVARLA(A2;3)

Söz Dizimi

KYUVARLA(değer;faktör)

  • değer - Başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlanacak sayı.

  • faktör - Katlarına değer'in yuvarlanacağı sayı.

Notlar

  • Hem değer hem de faktör tam sayı olmayabilir.

  • değer ve faktör aynı işarete sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle, her ikisi de negatif veya her ikisi de pozitif olmalıdır. İkisinden biri sıfırsa KYUVARLA işlevi 0 sonucunu döndürür.

  • değer eşit olarak faktör'ün iki katına yakınsa en yüksek mutlak değere sahip kat döndürülür.

Ayrıca Bkz:

NSAT: Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
false
true
true
35
false
false