KYUVARLA (MROUND)

Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

Örnek Kullanım

KYUVARLA(21;14)

KYUVARLA(A2;3)

Söz Dizimi

KYUVARLA(değer;faktör)

  • değer - Başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlanacak sayı.

  • faktör - Katlarına değer'in yuvarlanacağı sayı.

Notlar

  • Hem değer hem de faktör tam sayı olmayabilir.

  • değer ve faktör aynı işarete sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle, her ikisi de negatif veya her ikisi de pozitif olmalıdır. İkisinden biri sıfırsa KYUVARLA işlevi 0 sonucunu döndürür.

  • değer eşit olarak faktör'ün iki katına yakınsa en yüksek mutlak değere sahip kat döndürülür.

Ayrıca Bkz:

NSAT: Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?