ZAOKR.DO.WIELOKR (MROUND)

Zaokrągla liczbę do najbliższej całkowitej wielokrotności innej liczby.

Przykłady użycia

ZAOKR.DO.WIELOKR(21;14)

ZAOKR.DO.WIELOKR(A2;3)

Składnia

ZAOKR.DO.WIELOKR(wartość; współczynnik)

  • wartość – liczba do zaokrąglenia do najbliższej całkowitej wielokrotności innej liczby.

  • współczynnik – liczba, do której wielokrotności zostanie zaokrąglona wartość .

Uwagi

  • Do celów prywatnych i służbowych wartość oraz współczynnik mogą nie być całkowite.

  • wartość oraz współczynnik muszą mieć taki sam znak. Oznacza to, że muszą być albo ujemne albo dodatnie. Jeśli jeden z tych argumentów wynosi zero, funkcja ZAOKR.DO.WIELOKR wartość 0.

  • Jeśli wartość jest równie bliska dwóm wielokrotnościom argumentu współczynnik, zwrócona zostanie wielokrotność z większą wartością bezwzględną.

Zobacz również

LICZBA.CAŁK: Skraca liczbę do określonej liczby cyfr znaczących, pomijając mniej znaczące cyfry.

ZAOKR.GÓRA: Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych, zawsze w górę do następnego prawidłowego przyrostu.

ZAOKR.DÓŁ: Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych, zawsze w dół do następnego prawidłowego przyrostu.

ZAOKR: Zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych zgodnie z poprawnymi kryteriami matematycznymi.

ZAOKR.DO.CAŁK: Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej, która jest od niej mniejsza lub równa.

ZAOKR.W.DÓŁ: Zaokrągla podaną liczbę w dół do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności.

ZAOKR.W.GÓRĘ: Zaokrągla podaną liczbę do najbliższej całkowitej wielokrotności określonej istotności.

Przykłady

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?