MRUND (MROUND)

Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

Eksempler på bruk

MRUND(21;14)

MRUND(A2;3)

Syntaks

MRUND(verdi;faktor)

  • verdi – tallet som skal avrundes til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

  • faktor – tallet som verdi skal rundes av til multiplum av.

Merknader

  • verdi og faktor må ikke nødvendigvis være heltall.

  • verdi og faktor må ha samme fortegn – det vil si at enten må begge være positive, eller så må begge være negative. Hvis noen av dem er null, returnerer MRUND 0.

  • Hvis verdi er like nær to ulike multiplum av faktor, returneres multiplumet som har den største absolutte verdien.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny