MRUND (MROUND)

Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

Eksempler på bruk

MRUND(21;14)

MRUND(A2;3)

Syntaks

MRUND(verdi;faktor)

  • verdi – tallet som skal avrundes til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

  • faktor – tallet som verdi skal rundes av til multiplum av.

Merknader

  • verdi og faktor må ikke nødvendigvis være heltall.

  • verdi og faktor må ha samme fortegn – det vil si at enten må begge være positive, eller så må begge være negative. Hvis noen av dem er null, returnerer MRUND 0.

  • Hvis verdi er like nær to ulike multiplum av faktor, returneres multiplumet som har den største absolutte verdien.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?