LOG10

Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

Örnek Kullanım

LOG10(100)

LOG10(A2)

Söz Dizimi

LOG10(değer)

  • değer - 10 tabanında logaritması hesaplanacak değer.

    • değer pozitif olmalıdır.

Notlar

  • Google E-Tablolar karmaşık veya sanal değerleri desteklemez.

  • LOG10, 10 taban'ında verildiğinde LOG'a eş değerdir.

Ayrıca Bkz:

KAREKÖKPİ: Pi sayısıyla verilen pozitif sayının çarpımının pozitif karekökünü döndürür.

KAREKÖK: Pozitif sayının pozitif karekökünü döndürür.

KUVVET: Bir kuvvete yükseltilen sayıyı döndürür.

LOG: Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür.

LN: Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

GAMALN: Belirtilen bir Gama işlevinin e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

ÜS: Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?