LOG10

Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet 10.

Eksempler på bruk

LOG10(100)

LOG10(A2)

Syntaks

LOG10(verdi)

  • verdi – verdien som logaritmen med grunntallet 10 skal beregnes for.

    • verdi må være positiv.

Merknader

  • Google Regneark støtter ikke komplekse eller imaginære verdier.

  • LOG10 tilsvarer LOG når grunntall er 10.

Se også

ROTPI: Returnerer den positive kvadratroten av produktet av pi og det angitte positive tallet.

ROT: Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall.

OPPHØYD.I: Returnerer et tall opphøyd i en potens.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

LN: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet e (eulertallet).

GAMMALN: Returnerer logaritmen til en angitt gammafunksjon der grunntallet er e (Eulers konstant).

EKSP: Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?