LOG10

Returnerer logaritmen til et tall, grunntall 10.

Eksempler på bruk

LOG10(100)

LOG10(A2)

Syntaks

LOG10(verdi)

  • verdi – verdien som logaritmen med grunntallet 10 skal beregnes for.

    • verdi må være positiv.

Merknader

  • Google Regneark støtter ikke komplekse eller imaginære verdier.

  • LOG10 tilsvarer LOG når grunntall er 10.

Se også

ROTPI: Returnerer den positive kvadratroten av produktet av pi og det angitte positive tallet.

ROT: Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall.

OPPHØYD.I: Returnerer et tall opphøyd i en potens.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

LN: Returnerer logaritmen til et tall, grunntall e (Eulers konstant).

GAMMALN: Returnerer logaritmen til en spesifisert gammafunksjon, grunntall e (Eulers konstant).

EKSP: Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny