LN

Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

Örnek Kullanım

LN(100)

LN(A2)

Söz Dizimi

LN(değer)

  • değer - e tabanında logaritması hesaplanacak değer.

    • değer pozitif olmalıdır.

Notlar

  • LN, e tabanında verildiğinde LOG işlevine veya ÜS(1)'e eş değerdir.

İlgili Konular

KAREKÖKPİ: Pi sayısıyla verilen pozitif sayının çarpımının pozitif karekökünü döndürür.

KAREKÖK: Pozitif sayının pozitif karekökünü döndürür.

KUVVET: Bir kuvvete yükseltilen sayıyı döndürür.

LOG10: Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

LOG: Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür.

GAMALN: Belirtilen bir Gama işlevinin e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

ÜS: Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?