LN

Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet e (eulertallet).

Eksempler på bruk

LN(100)

LN(A2)

Syntaks

LN(verdi)

  • verdi – verdien som logaritmen med grunntallet e skal beregnes for.

    • verdi må være positiv.

Merknader

  • LN tilsvarer LOG når grunntall er e, eller EKSP(1).

Se også

ROTPI: Returnerer den positive kvadratroten av produktet av pi og det angitte positive tallet.

ROT: Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall.

OPPHØYD.I: Returnerer et tall opphøyd i en potens.

LOG10: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet 10.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

GAMMALN: Returnerer logaritmen til en angitt gammafunksjon der grunntallet er e (Eulers konstant).

EKSP: Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?