ERPARTALL (ISEVEN)

Sjekker om den oppgitte verdien er et partall.

Eksempler på bruk

ERPARTALL(4)

ERPARTALL(A2)

Syntaks

ERPARTALL(verdi)

  • verdi – verdien som skal bekreftes som partall.

    • ERPARTALL returnerer SANN hvis verdi er et helt partall eller en referanse til en celle som inneholder et helt partall. Ellers returneres USANN.

Merknader

  • Denne funksjonen brukes som oftest sammen med HVIS i vilkårssetninger.

Se også

ERTEKST: Sjekker om en verdi er tekst.

ERREF: Sjekker om en verdi er en gyldig cellereferanse.

ERODDE: Sjekker om den oppgitte verdien er et oddetall.

ERTALL: Sjekker om en verdi er et tall.

ERIKKETEKST: Sjekker om en verdi ikke er tekstbasert.

ERIT: Sjekker om en verdi utgjør feilen «#N/A».

ERLOGISK: Sjekker om en verdi er «TRUE» eller «FALSE».

ERFEIL: Sjekker om en verdi er en feil.

ERF: Sjekker om en verdi er en feil annet enn «#N/A».

ERTOM: Sjekker om cellen det refereres til, er tom.

HVIS: Returnerer én verdi hvis et logisk uttrykk er «TRUE» og en annen hvis det er «FALSE».

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?