ERPARTALL (ISEVEN)

Sjekker om den oppgitte verdien er et partall.

Eksempler på bruk

ERPARTALL(4)

ERPARTALL(A2)

Syntaks

ERPARTALL(verdi)

  • verdi – verdien som skal bekreftes som partall.

    • ERPARTALL returnerer SANN hvis verdi er et helt partall eller en referanse til en celle som inneholder et helt partall. Ellers returneres USANN.

Merknader

  • Denne funksjonen brukes som oftest sammen med HVIS i vilkårssetninger.

Se også

ERTEKST: Sjekker om en verdi er tekst.

ERREF: Sjekker om en verdi er en gyldig cellereferanse.

ERODDE: Sjekker om den oppgitte verdien er et oddetall.

ERTALL: Sjekker om en verdi er et tall.

ERIKKETEKST: Sjekker om en verdi ikke er tekstbasert.

ERIT: Sjekker om en verdi utgjør feilen «#N/A».

ERLOGISK: Sjekker om en verdi er «TRUE» eller «FALSE».

ERFEIL: Sjekker om en verdi er en feil.

ERF: Sjekker om en verdi er en feil annet enn «#N/A».

ERTOM: Sjekker om cellen det refereres til, er tom.

HVIS: Returnerer én verdi hvis et logisk uttrykk er «TRUE» og en annen hvis det er «FALSE».

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny