ÇİFTFAKTÖR

Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür.

Örnek Kullanım

ÇİFTFAKTÖR(6)

ÇİFTFAKTÖR(A2)

Söz Dizimi

ÇİFTFAKTÖR(değer)

  • değer - Çift faktöriyeli hesaplanıp döndürülecek olan sayı veya böyle bir sayıya başvuru.

Notlar

  • Çift faktöriyel, faktöriyele benzerdir. Tek fark, sağlanan değere eşit veya ondan küçük olan her bir tam sayı değeriyle çarpılmak yerine 2'şer 2'şer azalır. Dolayısıyla, 8'in çift faktöriyeli 384, 7'nin çift faktöriyeli ise 105'tir.

  • ÇİFTFAKTÖR işlevine ondalık kısımlı bir sayı veya böyle bir sayıya başvuru girilirse ondalık kısım, hesaplamadan önce sessizce kesilir.

İlgili Konular

ÇOKTERİMLİ: Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür.

ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.

KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?