DOBBELFAKT (FACTDOUBLE)

Returnerer dobbeltfakultetet av et tall.

Eksempler på bruk

DOBBELFAKT(6)

DOBBELFAKT(A2)

Syntaks

DOBBELFAKT(verdi)

  • verdi – tallet eller referansen til et tall det skal beregnes og returneres dobbelt fakultet for.

Merknader

  • Det doble fakultetet ligner på fakultetet, men i stedet for å multipliseres med hver heltallverdi som er mindre enn eller lik den oppgitte verdien, reduseres den med 2. Det doble fakultetet for 8 er dermed 384, mens det doble fakultetet for 7 er 105.

  • Hvis et tall eller en referanse til et tall med en desimaldel blir oppgitt for DOBBELFAKT, blir desimaldelen avkortet før beregningen.

Se også

MULTINOMINELL: Returnerer fakultetet av summen av verdiene delt på produktet av fakultetet av verdiene.

FAKULTET: Funksjonen FAKULTET returnerer fakultetet av et tall.

KOMBINASJON: Funksjonen KOMBINASJON returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?