DOBBELFAKT (FACTDOUBLE)

Returnerer dobbeltfakultetet av et tall.

Eksempler på bruk

DOBBELFAKT(6)

DOBBELFAKT(A2)

Syntaks

DOBBELFAKT(verdi)

  • verdi – tallet eller referansen til et tall det skal beregnes og returneres dobbelt fakultet for.

Merknader

  • Det doble fakultetet ligner på fakultetet, men i stedet for å multipliseres med hver heltallverdi som er mindre enn eller lik den oppgitte verdien, reduseres den med 2. Det doble fakultetet for 8 er dermed 384, mens det doble fakultetet for 7 er 105.

  • Hvis et tall eller en referanse til et tall med en desimaldel blir oppgitt for DOBBELFAKT, blir desimaldelen avkortet før beregningen.

Se også

MULTINOMINELL: Returnerer fakultetet av summen av verdiene delt på produktet av fakultetet av verdiene.

FAKULTET: Funksjonen FAKULTET returnerer fakultetet av et tall.

KOMBINASJON: Funksjonen KOMBINASJON returnerer antallet måter å velge et antall objekter på fra et sett med objekter av en gitt størrelse.

Eksempler

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny