ÇARPINIM (FACT)

Sayının faktöriyelini döndürür.

Örnek Kullanım

ÇARPINIM(3)

ÇARPINIM(A2)

Söz Dizimi

ÇARPINIM(değer)

  • değer - Faktöriyeli hesaplanıp döndürülecek olan sayı veya böyle bir sayıya başvuru.

Notlar

  • ÇARPINIM işlevine ondalık kısımlı bir sayı veya böyle bir sayıya başvuru girilirse ondalık kısım, hesaplamadan önce sessizce kesilir.

Ayrıca Bkz:

ÇOKTERİMLİ: Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR: Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür.

KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?