EKSP (EXP)

Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

Eksempler på bruk

EKSP(2)

EKSP(A2)

Syntaks

EKSP(eksponent)

  • eksponent – eksponenten e skal opphøyes i.

Se også

ROTPI: Returnerer den positive kvadratroten av produktet av pi og det angitte positive tallet.

ROT: Returnerer den positive kvadratroten av et positivt tall.

OPPHØYD.I: Returnerer et tall opphøyd i en potens.

LOG10: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet 10.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

LN: Returnerer logaritmen til et tall, med grunntallet e (eulertallet).

GAMMALN: Returnerer logaritmen til en angitt gammafunksjon der grunntallet er e (Eulers konstant).

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?