ÇİFT (EVEN)

Sayıyı en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) çift tam sayıya yuvarlar.

Örnek Kullanım

ÇİFT(3)

ÇİFT(-0,6)

ÇİFT(A2)

Söz Dizimi

ÇİFT(değer)

  • değer - Sonraki en büyük çift sayıya yuvarlanacak değer.

    • değer negatifse daha büyük mutlak değere sahip sonraki negatif çift sayıya aşağı doğru yuvarlanır.

Ayrıca Bkz:

NSAT: Daha az anlamlı basamakları yok sayarak, sayının anlamlı basamaklarını belirli bir sayıya indirir.

YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.

YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.

TEK: Sayıyı en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tek tam sayıya yuvarlar.

KYUVARLA: Sayıyı başka bir sayının en yakın tam sayı katına yuvarlar.

TAMSAYI: Sayıyı kendine eşit veya kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlar.

TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.

TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?