AVRUND.TIL.PARTALL (EVEN)

Runder av et tall opp til nærmeste hele partall.

Eksempler på bruk

AVRUND.TIL.PARTALL(3)

AVRUND.TIL.PARTALL(-0,6)

AVRUND.TIL.PARTALL(A2)

Syntaks

AVRUND.TIL.PARTALL(verdi)

  • verdi – verdien som skal avrundes til nærmeste hele partall.

    • Hvis verdi er negativ, blir den avrundet ned til nærmeste negative partall med høyere absoluttverdi.

Se også

AVKORT: Avkorter et tall til et bestemt antall gjeldende sifre ved å utelate mindre betydelige sifre.

AVRUND.OPP: Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND.NED: Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.

AVRUND: Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.

AVRUND.TIL.ODDETALL: Runder av et tall opp til nærmeste hele oddetall.

MRUND: Runder av et tall til nærmeste heltallige multiplum av et annet.

HELTALL: Runder av et tall ned til nærmeste heltall som er mindre enn eller lik tallet.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM: Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?