ERFC

>

Değerin tamamlayıcı Gauss hata işlevini döndürür.

Örnek Kullanım

ERFC(2)

ERFC(A2)

Söz Dizimi

ERFC(z)

  • z - Tamamlayıcı Gauss hata işlevi hesaplanacak sayı.

    • z değeri 0'dan büyük olmalıdır, aksi takdirde işlev 1 değerini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?