ERFC


ส่งคืนฟังก์ชันข้อผิดพลาดเกาส์เสริมของค่า

ตัวอย่างการใช้งาน

ERFC(2)

ERFC(A2)

รูปแบบคำสั่ง

ERFC(z)

  • z - ตัวเลขสำหรับคำนวณหาฟังก์ชันเติมเต็มสำหรับข้อผิดพลาดของเกาส์

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร