COUNTUNIQUE

Belirtilen değerlerden veya aralıklardan oluşan listedeki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar.

Örnek Kullanım

COUNTUNIQUE(A1:C100)

COUNTUNIQUE(1;1;2;3;5;8;13;A2;B6:B9)

Söz Dizimi

COUNTUNIQUE(değer1; [değer2; ...])

  • değer1 - Benzersizliğine bakılacak ilk değer veya aralık.

  • değer2; ... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Benzersizliğine bakılacak ek değerler veya aralıklar.

Notlar

  • COUNTUNIQUE işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.

Ayrıca Bkz:

VSEÇSAYDOLU: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen değerleri (metin dahil) sayar.

VSEÇSAY: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen sayısal değerleri sayar.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY: Veri kümesindeki değerlerin sayısını döndürür.

BOŞLUKSAY: Belirli bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?