COUNTUNIQUE

นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการของค่าและช่วงที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้งาน

COUNTUNIQUE(A1:C100)

COUNTUNIQUE(1,1,2,3,5,8,13,A2,B6:B9)

รูปแบบคำสั่ง

COUNTUNIQUE(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาความไม่ซ้ำกัน

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - Aค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะพิจารณาความเป็นเอกลักษณ์

หมายเหตุ

  • แม้ว่า COUNTUNIQUE จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

ดูเพิ่มเติม

DCOUNTA: นับจำนวนค่าซึ่งรวมถึงข้อความที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DCOUNT: นับจำนวนค่าตัวเลขที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

COUNTIF: แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

COUNTA: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

COUNTBLANK: แสดงผลจำนวนของเซลล์ที่ว่างในช่วงที่กำหนด

COUNT: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร