COUNTUNIQUE

Teller antallet unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder.

COUNTUNIQUE for BigQuery

Denne funksjonen teller antallet unike verdier i en datakolonne.

Eksempler på bruk

COUNTUNIQUE(tabellnavn!frukt)

Syntaks

COUNTUNIQUE(kolonne)

  • kolonne: Datakolonnen funksjonen skal telle unike verdier i.

Tips: Det er ikke støtte for å telle unike rader i flere kolonner.

Eksempler på bruk

COUNTUNIQUE(A1:C100)

COUNTUNIQUE(1;1;2;3;5;8;13;A2;B6:B9)

Syntaks

COUNTUNIQUE(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området som skal undersøkes for unike verdier.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre verdier eller områder som skal undersøkes for unike verdier.

Merknader

  • Selv om det er angitt at COUNTUNIQUE kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

DANTALLA: Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DANTALL: Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

ANTALL.HVIS: Returnerer et betinget antall for et område.

ANTALLA:

Returnerer antallet verdier i et datasett.

 

TELLBLANKE: Returnerer antall tomme celler i et definert område.

ANTALL:

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

 

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny