COUNTUNIQUE

Returnerer antall unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder.

Eksempler på bruk

COUNTUNIQUE(A1:C100)

COUNTUNIQUE(1;1;2;3;5;8;13;A2;B6:B9)

Syntaks

COUNTUNIQUE(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området som skal undersøkes for unike verdier.

  • verdi2; …[VALGFRITT] – andre verdier eller områder som skal undersøkes for unike verdier.

Merknader

  • Selv om det er angitt at COUNTUNIQUE kan ta maksimalt 30 argumenter, støtter Google Regneark et vilkårlig antall argumenter for denne funksjonen.

Se også

DANTALLA: Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DANTALL: Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

ANTALL.HVIS: Returnerer en betinget antall for et område.

ANTALLA:

Returnerer antallet verdier i et datasett.

Returnerer antallet verdier i et datasett.

TELLBLANKE: Returnerer antall tomme celler i et definert område.

ANTALL:

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?