TELLBLANKE (COUNTBLANK)

Returnerer antall tomme celler i et definert område.

Eksempler på bruk

TELLBLANKE(A2:C100)

Syntaks

TELLBLANKE(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området der antallet tomme celler skal telles.
  • verdi2 – [VALGFRITT] – andre verdier eller områder der antallet tomme celler skal telles.

Se også

DANTALLA: Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DANTALL: Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

COUNTUNIQUE: Returnerer antall unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder.

ANTALL.HVIS: Returnerer en betinget antall for et område.

ANTALLA: Returnerer antallet verdier i et datasett.

ANTALL: Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false