TELLBLANKE (COUNTBLANK)

Returnerer antall tomme celler i et definert område.

TELLBLANKE for BigQuery

Denne funksjonen returnerer antallet tomme verdier i en datakolonne.

Eksempler på bruk

TELLBLANKE(tabellnavn!frukt)

Syntaks

TELLBLANKE(kolonne)

  • kolonne: Datakolonnen som skal telles for antall tomme verdier.
Tips: Telling av tomme verdier i flere kolonner støttes ikke.

Eksempler på bruk

TELLBLANKE(A2:C100)

Syntaks

TELLBLANKE(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området der antallet tomme celler skal telles.
  • verdi2: [VALGFRITT] – andre verdier eller områder der antallet tomme celler skal telles.

Merknader

  • TELLBLANKE registrerer celler uten innhold og celler med tomme strenger ("") som tomme.

Se også

DANTALLA: Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DANTALL: Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

COUNTUNIQUE: Teller antallet unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder.

ANTALL.HVIS: Returnerer et betinget antall for et område.

ANTALLA: Returnerer antallet verdier i et datasett.

ANTALL: Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

Eksempler

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny