TELLBLANKE (COUNTBLANK)

Returnerer antall tomme celler i et definert område.

Eksempler på bruk

TELLBLANKE(A2:C100)

Syntaks

TELLBLANKE(verdi1; [verdi2; …])

  • verdi1 – den første verdien eller det første området der antallet tomme celler skal telles.
  • verdi2 – [VALGFRITT] – andre verdier eller områder der antallet tomme celler skal telles.

Se også

DANTALLA: Teller verdier, inkludert tekst, som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

DANTALL: Teller numeriske verdier som velges ut fra en databasetabell-lignende matrise eller et område ved hjelp av en SQL-lignende forespørsel.

COUNTUNIQUE: Returnerer antall unike verdier i en liste over spesifiserte verdier og områder.

ANTALL.HVIS: Returnerer en betinget antall for et område.

ANTALLA: Returnerer antallet verdier i et datasett.

ANTALL: Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?