KOMBİNASYON (COMBIN)

Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnek Kullanım

KOMBİNASYON(4;2)

KOMBİNASYON(A2;B2)

Söz Dizimi

KOMBİNASYON(n; k)

  • n - Seçim yapılacak nesne havuzunun boyutu.

  • k - Seçilecek nesne sayısı.

Notlar

  • KOMBİNASYON, genelde nCk ile gösterilen ve "n choose k" şeklinde okunan standart bir kombinasyon işlevidir. Bu, ÇARPINIM(n)/(ÇARPINIM(k)*ÇARPINIM(n-k)) işlevine eş değerdir.

Ayrıca Bkz:

ÇOKTERİMLİ: Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR: Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür.

ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?