KOMBİNASYON (COMBIN)

Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.

Örnek Kullanım

KOMBİNASYON(4;2)

KOMBİNASYON(A2;B2)

Söz Dizimi

KOMBİNASYON(n; k)

  • n - Seçim yapılacak nesne havuzunun boyutu.

  • k - Seçilecek nesne sayısı.

Notlar

  • KOMBİNASYON, genelde nCk ile gösterilen ve "n choose k" şeklinde okunan standart bir kombinasyon işlevidir. Bu, ÇARPINIM(n)/(ÇARPINIM(k)*ÇARPINIM(n-k)) işlevine eş değerdir.

Ayrıca Bkz:

ÇOKTERİMLİ: Değerlerin faktöriyellerinin çarpım sonucuna bölünen değerler toplamının faktöriyelini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR: Sayının "çift faktöriyel"ini döndürür.

ÇARPINIM: Sayının faktöriyelini döndürür.

Örnekler

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü