INDIRECT

Retourneert een celverwijzing die is opgegeven als een tekenreeks.

Gebruiksvoorbeelden

INDIRECT("Blad2!"&B10)

INDIRECT("A2")

INDIRECT("R2C3"; ONWAAR)

Syntaxis

INDIRECT(celverwijzing_als_tekenreeks; [heeft_A1_notatie])

  • celverwijzing_als_tekenreeks - Een celverwijzing, geschreven als een tekenreeks tussen aanhalingstekens.
  • heeft_A1_notatie - [OPTIONEEL - de standaardwaarde is WAAR ] - Geeft aan of de celverwijzing een A1-notatie of R1C1-notatie heeft. Dit argument wordt alleen ondersteund in de nieuwe versie van Google Spreadsheets.

Voorbeelden

'Student Info' als afzonderlijk blad in de spreadsheet.

Retourneert de inhoud van de verwijzing. Dit kan een cel of een gebied zijn.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?