EĞER (IF)

Mantıksal ifade "TRUE" (DOĞRU) ise bir değeri, "FALSE" (YANLIŞ) ise başka bir değeri döndürür.

Örnek Kullanım

EĞER(A2 = "foo";"A2 foo'dur")

EĞER(A2;"A2 doğruydu";"A2 yanlıştı")

EĞER(DOĞRU;4;5)

Söz Dizimi

EĞER(mantıksal_ifade; doğruysa_değer; yanlışsa_değer)

  • mantıksal_ifade - Bir mantıksal değeri (yani DOĞRU veya YANLIŞ) temsil eden bir ifade veya böyle bir ifadeyi içeren hücreye başvuru.

  • doğruysa_değer - mantıksal_ifade DOĞRU ise işlevin döndürdüğü değer.

  • yanlışsa_değer - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak boş ] - mantıksal_ifade YANLIŞ ise işlevin döndürdüğü değer.

Notlar

  • doğruysa_değer ve yanlışsa_değer'in, işleve, doğru sırayla sağlandığından emin olun. Bu, EĞER işlevindeki sorunların en yaygın tek kaynağıdır.

İlgili Konular

  • EĞERHATA: Hatalı bir değer değilse ilk bağımsız değişkeni, hatalıysa, var olan ikinci bağımsız değişkeni, ikinci bağımsız değişken olmadığı durumlarda da boşluk döndürür.
  • IFS: Birden çok koşulu değerlendirir ve ilk doğru koşula karşılık gelen değeri döndürür.

Örnekler

Gerçekleştirilecek mantıksal bir testi belirtir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?