Funkce KDYŽ

Vrátí jednu hodnotu, pokud má logický výraz hodnotu PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud má logický výraz hodnotu NEPRAVDA.

Příklady použití

KDYŽ(A2 = "zoo";"A2 je zoo")

KDYŽ(A2;"A2 byla pravda";"A2 byla nepravda")

KDYŽ(PRAVDA;4;5)

Syntaxe

KDYŽ(logický_výraz; hodnota_pokud_pravda; hodnota_pokud_nepravda)

  • logický_výraz – výraz nebo odkaz na buňku obsahující výraz, který představuje nějakou logickou hodnotu, tj. PRAVDA nebo NEPRAVDA.

  • hodnota_pokud_pravda – hodnota, kterou funkce vrátí, pokud má argument logický_výraz hodnotu PRAVDA.

  • hodnota_pokud_nepravda[VOLITELNÉ – ve výchozím nastavení prázdné ] – hodnota, kterou funkce vrátí, pokud má argument logický_výraz hodnotu NEPRAVDA.

Poznámky

  • Ujistěte se, že argumenty hodnota_pokud_pravda a hodnota_pokud_nepravda jsou funkci poskytnuty ve správném pořadí. Jejich přehození je jednoznačně nejčastější příčinou potíží s funkcí KDYŽ.

Viz také

  • IFERROR: Vrátí první argument, pokud nejde o chybovou hodnotu. Jinak vrátí druhý argument, pokud je přítomen, nebo prázdnou hodnotu, pokud druhý argument chybí.
  • IFS: Vyhodnotí více podmínek a vrátí hodnotu, která odpovídá první pravdivé podmínce.

Příklady

Určí logický test, který se má provést.

Vytvořit kopii

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?