QUERY

Veriler üzerinde Google Görselleştirme API'sı Sorgu Dili sorgusu çalıştırır.

Örnek Kullanım

QUERY(A2:E6;"select avg(A) pivot B")

QUERY(A2:E6;F2;FALSE)

Söz Dizimi

QUERY(veriler; sorgu; [başlıklar])

 • veriler - Sorgunun uygulanacağı hücre aralığı.

  • Her bir veriler sütununda yalnızca boole, sayısal (tarih/saat türleri dahil) veya dize değerleri bulunabilir.

  • Tek bir sütunda karışık veri türleri olması halinde, sorgu amaçları doğrultusunda sütunun veri türünü çoğunlukta olan veri türü belirler. Azınlıkta olan veri türleri null değerler olarak dikkate alınır.

 • sorgu - Google Görselleştirme API'sı Sorgu Dili'nde yazılan gerçekleştirilecek olan sorgu.

  • sorgu değeri, tırnak işaretleri arasında verilmeli veya ilgili metni içeren bir hücreye başvuru olmalıdır.

  • Sorgu dili hakkında daha fazla ayrıntı için https://developers.google.com/chart/interactive/docs/querylanguage adresini inceleyin.

 • başlıklar - [ İSTEĞE BAĞLI ] - veriler'in üzerindeki başlık satırlarının sayısı. Atlanırsa veya -1 olarak ayarlanırsa, değer tahmininde veriler'in içeriği temel alınır.

Örnekler

Örnek veriler.

Select ve Where yan tümcelerini kullanarak belirtilen koşulla eşleşen satırları döndürür.

Select ve Group by yan tümcelerini kullanarak satırlardaki Salary değerlerini toplar.

Sütunlardaki farklı değerleri yeni sütunlara dönüştürür.

Sütunlardaki Dept değerlerini toplar ve maksimum Salary değerine göre sıralar.

Girdi aralığındaki başlık satırı sayısını belirtir. Bu da çok başlıklı satır aralığı girdisinin tek bir satır başlığı girdisine dönüştürülmesine olanak tanır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?