QUERY

Kör en fråga med Google Visualization API Query Language på data.

Exempelanvändning

QUERY(A2:E6; "select avg(A) pivot B")

QUERY(A2:E6;F2;FALSE)

Syntax

QUERY(data; fråga; [rubriker])

  • data – cellintervallet för vilket frågan körs.

    • Varje kolumn med data får bara innehålla booleska eller numeriska värden (inklusive datum-/tidstyper) eller strängvärden.

    • Vid blandade datatyper i en kolumn avgör majoritetsdatatypen kolonnens datatyp för frågeändamål. Minoritetsdatatyper betraktas som nullvärden.

  • fråga – frågan som ska köras, skriven i Google Visualization API Query Language.

  • rubriker[VALFRITT] – antal rubrikrader högst upp i data. Om utelämnat eller inställt på -1, gissas värdet baserat på innehållet i data.

Exempel

Kopiera

Obs! Alla exempel finns på en egen flik.

Exempeldata

 

Select och where

Returnerar rader som matchar det angivna villkoret med Select- och Where-satser.

 

Group by

Slår samman Salary-värden över rader med Select- och Group by-satser.

 

Pivot

Omvandlar separata värden i kolumner till nya kolumner.

 

Order by

Slår samman Dept-värden över rader och sorterar efter maximivärdet för Salary.

 

Rubriker

Anger antal rubrikrader i inmatningsintervallet, vilket möjliggör omvandling av flera rubrikradintervall som ska omvandlas till en rubrikradinmatning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?