QUERY

Uruchamia zapytanie Google Visualization API Query Language w obrębie danych.

Przykłady użycia

QUERY(A2:E6;"select avg(A) pivot B")

QUERY(A2:E6;F2;FALSE)

Składnia

QUERY(dane; zapytanie; [nagłówki])

 • dane – zakres komórek, dla których zostanie przeprowadzone zapytanie.

  • Każda kolumna argumentu dane może przechowywać wyłącznie wartości logiczne, liczbowe (w tym typy daty/godziny) lub wartości ciągów.

  • W przypadku mieszanych typów danych w jednej kolumnie większość typów danych określa typ danych w kolumnie dla celów związanych z zapytaniami. Mniejszość typów danych to wartości typu null.

 • zapytanie – zapytanie zapisane w języku zapytań Google Visualization API.

  • Wartość argumentu zapytanie musi zostać ujęta w cudzysłowy lub być odwołaniem do komórki zawierającej odpowiedni tekst.

  • Więcej informacji na temat języka zapytań można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/chart/interactive/docs/querylanguage.

 • nagłówki[ OPCJONALNIE ] – liczba wierszy nagłówków w górnej części argumentu dane. W przypadku pominięcia lub ustawienia na -1 wartość jest szacowana na podstawie treści atrybutu dane.

Przykłady

Przykładowe dane.

Zwraca wiersze, które pasują do określonego warunku z użyciem punktów Wybrany oraz Gdzie .

Łączy wartości Wynagrodzenie w wierszach za pomocą punktów Wybrany oraz Grupuj według .

Przekształca odrębne wartości w kolumnach w nowe kolumny.

Łączy wartości Wydział w wierszach i sortuje według maksymalnej wartości Wynagrodzenie.

Określa liczbę wierszy nagłówków w zakresie wejściowym, co umożliwia przekształcanie zakresu wejściowego wierszy z wieloma nagłówkami na nagłówek jednego wiersza.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?