Funkce QUERY

Spustí v datech dotaz Google Visualization API Query Language.

Příklady použití

QUERY(A2:E6;"select avg(A) pivot B")

QUERY(A2:E6;F2;NEPRAVDA)

Syntaxe

QUERY(data; dotaz; [záhlaví])

  • data – rozsah buněk, ve kterých se má dotaz provést.

    • Každý ze sloupců v rozsahu data může obsahovat pouze hodnoty jednoho typu – logické, číselné (včetně typů data a času) nebo řetězce.

    • Pokud se v jednom sloupci nacházejí různé typy dat, určuje typ dat ve sloupci pro účely dotazu ten, který mezi nimi převládá. Typy dat, které jsou v menšině, budou pokládány za prázdné hodnoty.

  • dotaz – dotaz, který se má provést, zapsaný v jazyce Google Visualization API Query Language.

  • záhlaví[VOLITELNÉ] – počet řádků záhlaví nad argumentem data. Pokud není zadán nebo je nastaven na -1, hodnota se uhádne na základě obsahu argumentu data.

Příklady

Vytvořit kopii

Poznámka: Každý příklad je na vlastní kartě.

Ukázková data

 

Klauzule Select a Where

S využitím klauzulí Select a Where vrátí řádky odpovídající zadané podmínce.

 

Klauzule Group By

Pomocí klauzulí Select a Group By agreguje hodnoty Plat v řádcích.

 

Klauzule Pivot

Převede různé hodnoty ve sloupcích do nových sloupců.

 

Klauzule Order By

Agreguje hodnoty Oddělení v jednotlivých řádcích a seřadí je podle maximální hodnoty v poli Plat.

 

Záhlaví

Určí počet řádků záhlaví ve vstupním rozsahu, což umožňuje transformovat vstupní rozsah s více řádky záhlaví na rozsah s jedním řádkem.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?