IMPORTRANGE

Importuje rozsah buněk ze zadané tabulky.

Příklady použití

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123"; "list1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2;"B2")

Syntaxe

IMPORTRANGE(url_tabulky; řetězec_rozsahu)

  • url_tabulky – adresa URL tabulky, ze které budou importována data.

    • Hodnota pro url_tabulky musí být uzavřena v uvozovkách nebo musí odkazovat na buňku obsahující adresu URL tabulky.
  • řetězec_rozsahu – řetězec ve formátu "[název_listu!]rozsah" (např. "List1!A2:B6" nebo "A2:B6") označující rozsah, který se má importovat.

    • Část název_listu argumentuřetězec_rozsahu je nepovinná. Ve výchozím nastavení importuje funkce IMPORTRANGE data z daného rozsahu na prvním listu.

    • Hodnota pro řetězec_rozsahu musí být vložena do uvozovek nebo musí odkazovat na buňku obsahující náležitý text.

Poznámky

  • Tabulkám musí být k importování dat z jiných tabulek pomocí funkce IMPORTRANGE explicitně uděleno oprávnění. Při prvním importování dat cílovým listem z nového zdrojového listu bude uživatel požádán, aby toto oprávnění udělil. Po udělení přístupu může kterýkoli uživatel s oprávněním editora k cílové tabulce pomocí funkce IMPORTRANGE načíst libovolnou část zdrojové tabulky. Oprávnění k přístupu bude platit, dokud uživatel, který ho udělil, nebude ze zdroje odebrán.

  • Pokud jsou údaje, které chcete importovat, příliš velké, může se zobrazit chyba.

Viz také

IMPORTXML: Importuje data z jakéhokoli typu strukturovaných dat včetně XML, HTML, CSV, TSV a zdrojů RSS a ATOM XML.

IMPORTHTML: Importuje data z tabulky nebo seznamu na stránce HTML.

IMPORTFEED: Importuje zdroj RSS nebo ATOM.

IMPORTDATA: Importuje z dané adresy URL data ve formátu .csv (hodnoty oddělené čárkami) nebo .tsv (hodnoty oddělené tabulátory).

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?