IMPORTRANGE

Importuje zakres komórek z określonego arkusza kalkulacyjnego.

Przykłady użycia

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123"; "arkusz1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2;B2)

Składnia

IMPORTRANGE(klucz_arkusza; ciąg_zakresu)

  • klucz_arkusza – URL arkusza kalkulacyjnego, z którego będą importowane dane.

    • Wartość argumentu klucz_arkusza musi być ujęta w cudzysłów lub stanowić odwołanie do komórki zawierającej odpowiedni tekst.
  • ciąg_zakresu – ciąg w formacie "[nazwa_arkusza!]zakres" (np. "Arkusz1!A2:B6" lub "A2:B6") określający zakres importowania.

    • Składnik nazwa_arkusza argumentu ciąg_zakresu jest opcjonalny. Domyślnie funkcja IMPORTRANGE importuje dane z podanego zakresu pierwszego arkusza.

    • Wartość argumentu ciąg_zakresu musi być ujęta w cudzysłów lub stanowić odwołanie do komórki zawierającej odpowiedni tekst.

Uwagi

  • Arkuszom kalkulacyjnym trzeba przyznać uprawnienia do pobierania danych z innych arkuszy za pomocą funkcji IMPORTRANGE. Za pierwszym razem, gdy arkusz docelowy pobiera dane z nowego arkusza źródłowego, użytkownik zostanie poproszony o przyznanie uprawnień Po przyznaniu dostępu każda osoba z uprawnieniami do edytowania arkusza docelowego może używać funkcji IMPORTRANGE, aby pobrać dane z dowolnej części arkusza źródłowego. Uprawnienia dostępu będą działać dopóki użytkownik, który je przyznał, nie zostanie usunięty z arkusza źródłowego.

Zobacz również

IMPORTXML: Importuje dane z różnych typów danych strukturalnych, w tym XML, HTML, CSV, TSV oraz kanałów informacyjnych RSS i ATOM XML.

IMPORTHTML: Importuje dane z tabeli lub listy w obrębie strony html.

IMPORTFEED: Importuje kanał informacyjny RSS lub ATOM.

IMPORTDATA: Importuje dane z danego adresu URL w formacie .csv (wartości rozdzielane przecinkami) lub .tsv (wartości rozdzielane tabulatorami).

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?