IMPORTRANGE

Importeert een bereik van cellen uit een bepaalde spreadsheet.

Gebruiksvoorbeelden

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123"; "blad1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2;B2)

Syntaxis

IMPORTRANGE(spreadsheetsleutel; bereiktekenreeks)

  • spreadsheetsleutel: de URL van de spreadsheet waaruit gegevens worden geïmporteerd.

    • De waarde voor spreadsheetsleutel moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst of een verwijzing zijn naar een cel die de gewenste tekst bevat.
  • bereiktekenreeks: een tekenreeks met de notatie "[bladnaam!]bereik" (bijvoorbeeld "Blad1!A2:B6" of "A2:B6") waarin het te importeren bereik wordt opgegeven.

    • Het gedeelte bladnaam van de bereiktekenreeks is optioneel. Met IMPORTRANGE worden gegevens standaard geïmporteerd uit het opgegeven bereik op het eerste blad.

    • De waarde voor bereiktekenreeks moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst of een verwijzing zijn naar een cel die de gewenste tekst bevat.

Notities

  • Aan spreadsheets moet expliciet toestemming worden verleend om gegevens uit andere spreadsheets te kunnen ophalen met IMPORTRANGE. De eerste keer dat de doelspreadsheet gegevens ophaalt uit een nieuwe bronspreadsheet, wordt de gebruiker gevraagd toestemming te verlenen. Nadat toegang is verleend, kan elke bewerker van de doelspreadsheet IMPORTRANGE gebruiken om gegevens op te halen uit elk deel van de bronspreadsheet. De toegang blijft van kracht totdat de gebruiker die toegang heeft verleend uit de bron is verwijderd.

Zie ook

IMPORTXML: Importeert gegevens uit verschillende typen gestructureerde gegevens, zoals XML, HTML, CSV, TSV en RSS- en ATOM XML-feeds.

IMPORTHTML: Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een HTML-pagina.

IMPORTFEED: Importeert een RSS- of ATOM-feed.

IMPORTDATA: Importeert gegevens van een bepaalde URL in de indeling .csv (door komma's gescheiden waarden) of .tsv (door tabs gescheiden waarden).

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?